دانلود رایگان


مدیریت کسب وکار - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه تحقیقات و مقالات دانشجویی

دانلود رایگان مدیریت کسب وکار مدیریت کسب وکار
تعداد صفحات : 26 صفحه

فرمت : word ( قابل ویرایش )

برای خرید و دانلود به انتهای متن مراجعه کنید.
قسمتی از متن:
فهرست مطالب
مقدمه
درباره مدیریت
ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
وظایف و فعالیت­های مدیریت
سازمان چیست ؟
سازماندهی بر اساس وظیفه یا تخصص
تصميم گيرى
طرح کسب و کار
اجزاى يک طرح کسب و کار
انديشه (ايده) کسب و کار
شروع کسب و کار
وظایف کارآفرین در مدیریت کسب و کار
مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
هزينه هاى شروع کار
انواع شرکت­ها
اهمیت بیمه در مدیریت کسب و کار
فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه کسب و کار
مزایای تکنولوژی اطلاعات برای شرکت­ها
پنج مهارت کسب و کار آينده ساز
مدیریت اخلاق در محیط کار
ارتقاى کسب و کار
چرا يک کسب و کار با خطر شکست مواجه است؟
مفهوم عملی فرانشیز
مدیریت بحران از نگاه کارآفرینان
بحران چیست ؟
روانشناسی برخورد با بحران
مدیریت در بحران

مقدمه:
مدیریت کسب و کار:
موفقيت هر کسب و کار رابطه نزديکى با چگونگى صحيح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مديريت صحيح کسب و کار موجب رشد آن مي شود.بین دو مفهوم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار تفاوت چندان و یا مشخص نمی¬توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد. معیار تعریف کسب و کار در کشورهای مختلف بر حسب شرایط و نیازهای هر کشور متفاوت می¬باشد.و لی اغلب بر اساس تعداد کارکنان یا میزان درآمدهای سالیانه تعریف می-شوند؛ کمیته توسعه اقتصادی آمریکا، کسب و کار را چنین تعریف می¬نماید کسب و کار باید حداقل دو شرط از چهار شرط: 1- مدیریت مستقل 2- تأمین سرمایه از طریق یک نفر یا جمع محدود از افراد 3- انجام فعالیت¬ها به صورت عملی 4- کوچک بودن در برابر بزرگترین رقیب باشد.

تعریف کارآفرینی:
کارآفرینی فرآیند شناخت فرصتهایی است که برای آنها بازار وجود دارد و پذیرش ریسک برای ایجاد سازمان در جهت ارضای نیاز می¬باشد. در حالیکه مدیریت کسب و کار کوچک، فرآیند مداوم تصاحب و اداره یک کسب و کار ثبات یافته است.
درباره مدیریت:
مدیریت توانایی انجام دادن کار با کمک دیگران است.مدیزیت،علم و هنر به کارگیری اصول برنامه ریزی، سازماندهی ،ارتباطات ،هدایت و کنترل امکانات و فعالیتهای افراد برای رسیدن به هدفهای خاص موسسه است.مديريت کسب و کار را نبايد صرفا يک عمل آکادميک محسوب کرد. مديريت واقعى در بر گيرنده هدايت قوى، رفتار مثبت، دانش کسب و کار و مهارتهاى مناسب فردى است. مديریت در حقيقت هدايت افراد، تاثير گذارى بر کار و تصميم گيرى بموقع و صحيح است و مهارتهاى مديريتى را به مرور زمان ميبايست کسب کرد و به بيان ديگر کسب مهارتهاى مديريتى در واقع همانند سپرده گذارى در بانک مى باشد.

ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار:
کارآفرینان منابع را از جایی که بهره¬وری پایین دارد به جایی که بهره¬وری بالایی دارد منتقل می¬کنند و این یکی از عوامل موفقیت آنها به شمار می¬رود زیرا تخصیص مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و نیروی انسانی سبب رشد و نمو سازمان می¬شود اما این امکانپذیر نیست مگر اینکه کارآفرین بتواند مهارت¬ها، توانایی¬ها و خصوصیات فردی و جمعی را در راستای اهداف سازمان بکار گیرد و هدایت گری دیگران را عهده¬دار می¬شود و اینها همه از وظایف و فعالیت مدیریت کسب و کار می باشد.
وظایف و فعالیت¬های مدیریت:
صاحب نظران مدیریت معتقدند هر سازمان اجتماعی (دولتی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، فرهنگی، آموزشی و مذهبی، نظامی و سیاسی) که توسط افراد انسانی اداره می¬شود، باید وظایف مدیریتی را عهده¬دار باشند. وظایف مدیریت به پنج وظیفه مهم خلاصه می¬شود:
الف. برنامه¬ریزی،
ب. سازمان¬دهی،
ج. استخدام
د. هدایت
هـ. کنترل

الف) برنامه¬ریزی: یکی از وظایف مدیریت برنامه¬ریزی باشد که انجام آن باید با در نظر گرفتن سایر وظایف مدیریت یعنی سازماندهی، استخدام، هدایت و کنترل انجام پذیرد.
اجزای صحیح دیگر وظایف مدیرین مانند سازماندهی، استخدام، هدایت و کنترل و بسیج منابع نیز بستگی به برنامه-ریزی دارد.
برنامه¬ریزی در مدیریت؛ همراه قبل از سازماندهی انجام می¬شود و شامل شناخت هدف و تعیین هدفها، منابع ¬و پیش داشته¬های محیطی و همچنین سایت¬های اساسی و کلی، رویه¬ها و روش¬های چگونگی انجام کار می¬باشد.
برنامه¬ریزی ممکن است بلند مدت، میان مدت و یا کوتاه مدت باشد و راجع به مسایل مالی، بازاریابی نیروی انسانی، مسایل تولید و فروش باشد.

ب) سازماندهی: تعریف سازماندهی؛ عبارت است از؛ شناسایی و گروه¬بندی فعالیتها، تعیین اختیار و مسئولیتهای شاغلین، تعیین مراتب سطوح و ایجاد هماهنگی بین وظایف و فعالیت ها.
هر سازمان، که با اندیشه و قصد تحقق اهداف معینی تعریف می شود، ممکن است دارای اهداف متعددی باشد که این اهداف از طریق فعالیت افراد با کارکردهای ابزار و تجهیزات نحقق می یابند. در ابتدا کارآفرین؛ کلیه وظایف از قبیل تولید، فروش و ارایه خدمات را بر عهده دارد و هم منابع مالی را تأمین می کند، اما با گسترش حجم فعالیتها تقسیم وظایف ضرورت می یابد.

اجزاى يک طرح کسب و کار:
1- اهداف کلى
2- مشخصات مجرى طرح و همکاران
3- تعريف و توصيف کسب و کار
4- تحليل استراتژى بازار
5- تحليل مالى
6- خلاصه

وظایف کارآفرین در مدیریت کسب و کار:
1) شرح وظایف شغلی: کارآفرین باید با آماده کردن شرح وظایف شغلی نقش کارمندان را مشخص کند. شرح وظایف شغلی جزئیات کاری که اجرا می¬شود و مهارت¬ها و شرایط ویژه را که متضمن اجرای کار است مشخص می¬کند، شرح وظایف شغلی باید حاوی اطلاعاتی درباره¬ی
خلاصه¬ای از مشاعل، مهارت¬ها یا تجارت لازم، خلاصه¬ای از وظایف و مسئولیت¬ها، توانایی افراد و استانداردهای اجرایی باشد. شرح وظایف شغلی برای داوطلبان استخدام مشخص می¬کند که چه انتظاراتی از آنها دارند.
بنابراین شرح وظایف شغلی عبارت است از بیان واقعیت از کیفیات وظایف و مسئولیتهای مربوط به مشاغل می¬باشد.
2) تفویض اختیار: با توجه به این واقعیت که هیچ کس بهتر از کارآفرین، یا مدیرعامل، اصول اولیه¬ی کسب و کار را درک نمی¬کند، بنابراین کارآفرینان باید تا حد امکان تمام تصمیمات هم را خود اتخاذ نمایند، و تسلط کامل بر افرادی که تصمیمات مالی بیش از مبلغی معین را به عهده دارند داشته باشد، شرکت هر چه بزرگتر شود، تصمیماتی که برعهده¬ی کارآفرینان است بیشتر می¬شود هر چند که کارآفرین در امور جزئی چون تعیین کاغذهایی که شرکت می¬خرد دخالت ندارد، ولی به طور قطع باید از قیمت و توانایی رایانه¬ای که قرار است خریداری شود آگاه باشد.
3) نقش هیأت مدیره و مشاوران: کارآفرینان و یا مدیرعامل در مدیر کسب و کار ممکن است به ضرورت وجود هیأت مدیره یا هیأت مشاوران در سازمان خود اذعان نماید.
4) بازاریابی: یکی از مهمترین نقش¬¬های کارآفرینان ترکیب دانش فنی و تکنولوژی یا نیازهای بازار است.
تعریف بازار: کلمه بازار تداعی کننده خیابان شلوغ و مملو از خریداران و فروشندگان است. اما به صورت دقیق¬تر بازار عبارت است از هر مکانی که خریداران واقعی و بالقوه یک محصول وجود داشته باشد.
تعریف بازاریابی: عبارت است از فعالیتی انسانی به منظور تأمین نیازهای خریداران از طریق فرایند مبادله است.
رابطه کارآفرینی و بازاریابی: آنچه که کارآفرینان را از دانشمندان و مخترعین جدا می¬سازد، توجه و تمرکز شدید آنها به بازار و نیازهای آن است که این مهم جز در سایه داشتن مهارت و دانش شناخت بازار و مدیریت بازار امکان¬پذیر نخواهد بود.

مدیریت بازاریابی:
مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح¬ریزی اجرا، و کنترل برنامه¬های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف¬های سازمان
می¬باشد.
وظایف اصلی مدیریت بازاریابی شامل؛ منظم کردن سطح تقاضا و زمان¬بندی آن و ارایه¬ی مشخصات تقاضا برای دستیابی به اهداف سازمان است به عبارت دیگر مدیریت بازاریابی مدیریت تقاضا می¬باشد. در گرایش بازاریابی، سازمان رسالت خود را در ارضای خواسته¬های مشتریان می¬داند و باور دارد که این رضایت باعث ایجاد وفاداری و اعتقاد و تکرار معامله و تجارت در نهایت سبب برآورده شدن هدف¬های سازمان می¬شود.
تحقیقات بازاریابی: تحقیقات بازاریابی عبارت است از فعالیتهایی که ارتباطات بازار را بین مصرف کنندگان خریداران، عامه¬ی مردم و مدیران بازاریابی از طریق تبادل اطلاعات برقرار می¬کند.
مدیریت مالی:
یکی دیگر از وظایف کارآفرینان در کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی می¬باشد کارآفرین برای اینکه بداند چه موقع باید کار را گسترش دهد و تا چه حد احتیاج به اطلاعات مالی دقیق دارد باید تمامی اطلاعاتی که در سایر اجزای تجارت وجود دارند از قبیل بازاریابی، توزیع، تولید و مدیریت را در کنار هم قرار دهد و این همه مدیریت مالی را در مدیریت کسب و کار نشان می¬دهد.
تعریف مدیریت مالی: عبارت است از جریان تصمیم¬گیری بر اساس جمع¬آوری اطلاعات،
پیش¬بینی وقایع بر مبنای مدلهای اقتصادی، تجزیه و تحلیل نتایج اقدامات است.
هزينه هاى شروع کار :
براى هزينه هاى اوليه کسب و کار خود برنامه ريزى کنيد.
هر کسب و کار متفاوت است و داراى نقدينگى خاص خود است که در مراحل متفاوت توسعه مورد نياز مى شود ، بنابراين هيچ روش کلى براى ارزيابى هزينه هاى شروع وجود ندارد. بعضى کسب و کارها با يک بودجه محدود نيز مى تواند شروع شود ، در حاليکه سايرين ممکن است نيازمند سرمايه گذارى عظيم باشد. اما نکته مهم اين است که آيا شما داراى پول کافى براى شروع کار و به اصطلاح ريسک هستيد.
براى شناسايى هزينه هاى شروع ، بايد همه هزينه هاى تجارى را در مراحل اوليه تخمين زنيد. بعضى از اين هزينه ها يک بار است ، مانند هزينه ثبت شرکت و بهاى خريد يک مکان. اما بعضى از هزينه ها بصورت مستمر است مانند بيمه ، مصارف عمومى ( برق و تلفن ) و غيره.
با برآورد اين هزينه ها فکر کنيد که آيا ضرورى هستند. يک بودجه واقعى براى شروع بايد شامل عناصر مى باشد که براى شروع کسب و کار لازم است. اين هزينه ها به دو بخش مجزا تقسيم مى شوند: هزينه هاى ثابت ( هوايى ) و متغير ( مربوط به فروش ). هزينه هاى ثابت شامل مشخصه هايى مانند اجاره ماهانه ، برق و تلفن و بيمه و هزينه هاى امور اجرايى است. هزينه هاى متغير شامل خريد ، بسته بندى ، کمسيون فروش و هزينه هاى مربوط به فروش مستقيم يک محصول است.
کارآفرين روش براى محاسبه هزينه هاى شروع استفاده از يک برگه گزارش کار است که مشخصه هاى هزينه هاى متفاوت را فهرست بندى کرده است.
اينکه چه مقدار هزينه لازم است، بستگى به نوع کسب و کارتان دارد. بسيارى از کسب و کارهاى خانگى را مى توان با هزينه اى خيلى ناچيز شروع کرد. بالطبع کسب و کارهاى بزرگتر هزينه هاى بيشترى در بر خواهد داشت. فکر خوبى است که يک ليست جامع از تمام هزينه هاى پيش بينى شده داشته باشيد و سپس يک گردش وجوه براى 12 ماه تهيه کنيد.


کسب و کار


مدیریت کسب و کار


تعریف کارآفرینی


ارتقای کسب و کار


کسب و کار موفق


مدیریت در کسب و کار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت عالی کسب و کار DBA - fanpardazan.com

دوره مدیریت عالی کسب و کار dba یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه مدیریت ...

بیزنگار | ابزارهای آنلاین مدیریت کسب و کار و کارآفرینی

بیزنگار مجموعه ای از ابزارهای آنلاین و کاربردی در مدیریت کسب و کار و کارآفرینی می ...

مدیریت فرآیندهای کسب و کار | شرکت مشاوره مدیریتی بهفا

مدیریت فرآیندهای کسبوکار با اتخاذ رویکرد فرآیندگرایی از طریق بازطراحی و بهبود مستمر در راستای خلق ارزش بیشتر برای مشتریان به دنبال دستیابی به ماموریت، چشم‌انداز و اهداف سازمان است.

انواع کسب وکار چیست؟ | مدیر نوین| آموزش مدیریت کسب و کار ...

شناخت انواع کسب وکار برای اینکه شما بتوانید یک فروش خوبی را رقم بزنید بسیار مهم است و ...

اکوفاین | مدیریت ,مالی , کسب وکار

محتوا و مقالات آموزشی در زمینه های مدیریت ،مالی ، کسب وکار را می توانید از اکوفاین ...

انواع کسب وکار چیست؟ | مدیر نوین| آموزش مدیریت کسب و کار ...

شناخت انواع کسب وکار برای اینکه شما بتوانید یک فروش خوبی را رقم بزنید بسیار مهم است و ...

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

دوره مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه mba یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه ...

اکوفاین | مدیریت ,مالی , کسب وکار

محتوا و مقالات آموزشی در زمینه های مدیریت ،مالی ، کسب وکار را می توانید از اکوفاین ...

مجموعه مدیریت کسب و کار | 3گام

اطلاعات جامع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شامل معرفی و بررسی رشته و گرایش، بررسی دفترچه سوالات آزمون مدیریت اجرایی و نیز رتبه ها و کارنامه های ارشد مدیریت اجرایی.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار | شرکت مشاوره مدیریتی بهفا

مدیریت فرآیندهای کسبوکار با اتخاذ رویکرد فرآیندگرایی از طریق بازطراحی و بهبود مستمر در راستای خلق ارزش بیشتر برای مشتریان به دنبال دستیابی به ماموریت، چشم‌انداز و اهداف سازمان است.

آموزش کار آفرینی ومدیریت کسب وکار با مجید رشیدی-ثروت سازان

کارآفرینی-کسب وکار-نوابغ کسب وکار-من مجید رشیدی مدیر مجموعه ثروت سازان،حاصل سالها تلاش و تجربه و تحصیلات خود را در این وبسیات با شما به اشتراک گذاشتم.

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

دوره مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه mba یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه ...

مشاوره کارآفرینی | مشاوره کسب و کار | آموزش ایجاد و مدیریت ...

گروه کلید با پشتوانه تجارب و تیم حرفه ای خود به سازمان ها و افراد مختلف خدمات مشاوره کارآفرینی و مشاوره کسب و کار ارائه می دهد تا بهتر بتوانند فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف خود را ...

مشاوره کارآفرینی | مشاوره کسب و کار | آموزش ایجاد و مدیریت ...

گروه کلید با پشتوانه تجارب و تیم حرفه ای خود به سازمان ها و افراد مختلف خدمات مشاوره کارآفرینی و مشاوره کسب و کار ارائه می دهد تا بهتر بتوانند فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف خود را ...

مدرسه کسب و کار آیا | AYA Business School

دوره ها. مدیریت ارشد کسب و کار (mba) هوش هیجانی و مدیریت احساسات; زبان بدن و چهره شناسی

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

دوره مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه mba یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه ...

مستر کسب و کار | کارآفرینی | بازاریابی و مارکتینگ | مدیریت ...

مستر کسب و کار یا آقای کسب و کار با ارایه محتوای کاربردی در حوزه های کسب و کار ، تجارت ...

دانلود تحقیق كنترل الكترونيكي موتور ديزل EDC

معرفي زير ساخت يك شبكه 13 ص

تحقیق درباره ارث و وراثت در اسلام 13 ص

تحقیق در مورد معاد شناسي در آمووزه هاي پيامبران

دانلود پاورپوینت سم‌شناسي و مانيتورينگ دارودرماني

پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید

دانلود مقاله کامل درباره نيروگاه آبي و اثرات زيست محيطي آن

تحقیق درمورد دلايل رويكرد به گياهان دارويي

پاورپوینت درباره آشنایی با انجمن حجتیه

تحقیق درمورد دلايل رويكرد به گياهان دارويي