دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تکامل فناوری جنگ - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره تکامل فناوری جنگ

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تکامل فناوری جنگ دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تکامل فناوری جنگ
59اسلاید
تکامل فناوری جنگ

در فرهنگ قدیم جنگ به معنی دویدن،جا خالی دادن و پرتاب کردن اشیا به طرف یکدیگر بودکم کم پرتاب دستی جای خودرا به پرتاب با ماشین های مختلف داداختراع باروت باعث شد توانایی پرتاب به سمت دشمن افزایش یابداختراع ادوات الکترونیکی و به خصوص رادار باعث تغییرات اساسی در جنگ شدکشتی ها وهواپیماها قادر شدنن که به روی دشمناننی آتش کنند که جز یک سایه سبز رنگ از آنها نمی دیدند.امروزه انسانها به این فکر افتاده اند که سلاح را به طور کامل از دست هم نوعان خود بیرون بکشند واین کار سنگین را به دوش کامپیوترها بیندازند. جنگ های اینده با به کار گیری کامپیوتر ها انجام میگیردبرای سرباز آینده جنگ بدون کامپیوتر بی معنی است مهمترین اقداماتی که در این زمینه انجام گرفت:
سیستمهای اطلاعات کامپوتری است که با تکثیر سیستم های خودکار و نیمه خودکار سیار مثل روبات ها ترکیب شده اندسلاح های مدرن کامپیوتری توانایی درگیری با سرعت نور را دارند
کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ
فن آوری هميشه جزء مهمی از جنگ بودهاست.در عصری که تعريف فناوری همان تعريفی است که ازفن آوری اطلاعات می کنند جای تعجب نيست که IT هسته ی مرکزی شکل گيری و تکامل هر جنگی باشد. . شايد نتوان پيروزی آمريکا در جنگ خليج فارس را همتراز
با موفقيت مغول ها در قرن سيزدهم دانسترمز موفقیت مغول در کسب اطلاعات از میدان نبرد بود جنگ اطلاعاتی چیست؟عبارت است از استفاده از شبکه های الکترونيکی برای تخريب و يا از کار انداختن اطلاعات ديجيتالی و غير عملياتی کردن زير ساخت های اطلاعاتی که می تواند عليه يک جامعه يا نيروی نظامی باشد
اطلاعات در حال تبديل شدن به يک منبع استراتژيک می باشد و می تواند خود را به عنوان يک عنصر بانفوذ و ارزشمند در عصر فراصنعتی، همانند نقش سرمايه و کار در عصر صنعتی، مطرح کند. انقلاب اطلاعات در حال به چالش کشيدن طراحی سازمان های زيادی است. سلسله مراتب در برابر شبکه ها
بر اساس ديدگاه متداول، ارتش نهادی است که نيروهای آن به ميدان نبرد می رونددر ارتش، وابستگی به سلسله مراتب بيشتر است انقلاب اطلاعات باعث نابودی تدريجی سلسله مراتب ها می شود مغولها يک نمونه باستانی می باشند که مطابق اصول جنگ سايبر، به نبرد پرداختند؛ سازماندهی آنها بيشتر ساختار شبکه ای داشت تا اينکه سلسله مراتبی باشد انواع جنگ اطلاعاتی:1)جنگ سايبر نتيک (CYBERneticWARfare)2)جنگ شبکه ای (NETworkWARfare)

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره تکامل فناوری جنگ


تکامل فناوری جنگ


پاورپوینت تکامل فناوری جنگمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درمورد اردشیر سیروس

تحقیق درمورد امام حسين

اجزای هیدرولیکی ، توضیحات کامل پایه هیدرولیک

تحقیق در مورد تغذیه 68 ص

تحقیق در مورد گلوتاتيون، كاتالاز و مالون دي آلدهيد در بيماران 18ص

پاورپوینت درمورد گواهی های پزشکی(گواهی فوت وجوازدفن) وجنبه های قانونی وحقوقی آن

نقشه_اتوکد_تهران_بصورت_بلوک_بندی

اشتباهات مدیران منابع انسانی

پاورپوینت عمران آماده عنوان سيستم های سازه ای ساختمانهای بلند

نگاهی به شاه : عباس میلانی