دانلود رایگان


دانلود تحقیق رهبری معنوی و رضایت شغلی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مستقیم فایل

دانلود رایگان دانلود تحقیق رهبری معنوی و رضایت شغلی فرمت: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 70
همراه با رفرنس نویسی داخل متن و پاورقی
منابع کامل

مروری بر تاریخچه رهبری معنوی
فرهلم[1] (1996)، از اولین محققینی بود که اصطلاح رهبری و معنویت را با هم برای توصیف معنویت در رهبری محیط کاری و سازمان ها به کار برد و از آن تاریخ، دیگر محققان تلاش کردند تا به یافته های وی اعتبار بخشیده و به سوی تئوری رهبری معنوی راه یابند. برخی از دانشمندان، در آن دوران رهبری معنوی را در سازه هایی همچون هوش عاطفی، اخلاقیات، ارزش ها و نیز ویژگی هایی چون کاریزماتیک، مباشرت، تحول آفرین و خدمتگذار توصیف کرده اند (Dent et all, 2005).
نويسندگان ديگري نيز مانند بايبرمن[2] وهمكارانش(1999)، استراك و همكارانش(2002)، فراي (2003)، ريو (2005) به اين موضوع پرداخته­اند و به اين نتيجه رسيده­اند كه رهبري و معنويت چنان مي­توانند در هم تنيده باشند كه حتي بتوان يك نوع رهبري به نام رهبري معنوي را وارد ادبيات رفتار سازماني نمود و پژوهش­ها در حوزه­ي آن تا جايي پيش رفت كه لوئيس فراي معتقد بود كه يكي از مهم­ترين عوامل فراموش­شده تئوري­هاي انگيزش، رهبري معنوي بوده است ( خائف الهي و همكاران، 1389).
در طول تاریخ ، مفهوم رهبری معنوی و معنویت به اشکال گوناگونی تجلی یافته و در گستره آن بسیار سخن گفته شد. هر فرد از نگاه مختلفی به آن نگریسته و با تکیه بر ابعادی از آن تعریفی ارائه داده است. مفاهیمی از قبیل معنویت که به امور غیرمادی تعلق دارند ، تعریفی یکسان و عقلانی ندارند و معمولا با بیان مصداق ها و امثالی شرح داده می شوند. معنویت نیاز ذاتی انسان جهت رابطه با امری فراتر از خود انسان است و رهبری معنوی وسیله ای است که سازمان ها روحیه تعهد و عشق به نوع دوستی را در میان کارکنان تسری داده و اخلاقیات را در محیط کاری پرورش دهند. (King, 2008)
از آن تاریخ که تئوری رهبری معنوی در عرصه مدیریت و سازمان جایگاه ویژه ای یافت، انتقال قابل توجه ای در حوزه رهبری اتفاق افتاد. از مدت ها قبل، معنویت خارج از حوزه پژوهش های علمی قرار داشت. در هر صورت پژوهش های بسیاری نشان داده که ارزش های رهبری معنوی با اثربخشی رهبری رابطه مثبت و معناداری دارند، از این جهت، بسیاری از محققان به اهمیت موضوع رهبری معنوی و معنویت در سازمان برای پیشبرد اهداف بلندمدت سازمانی پی برده اند (Reave, Fry, 2003 & 2005)
در طلیعه قرن جدید که سازمانها با محیط رقابت جهانی مواجه اند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود؛ نیروی رقابتی جهانی، سازمانهای امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهها سال پیگیری روشها و رویه های کاری ثابت خود، روشهای کاری جدید را در پیش بگیرند، به گونه ای که سازمانها دارای ثبات کاری نیستند و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند (Geisel, 2003،leithwood ).
اولین کسی که به صورت جامع، مدلی برای تئوری رهبری معنوی ارائه کرد، فرای[3] (2003) بوده است. فرای، بر اساس نظریات انگیزشی، مدل علی خود را که ارزش ها، نگرش ها و رفتار رهبر را به نتایج سازمانی از راه ارضای نیازهای بقای معنوی پیروان پیوند می دهد، توسعه داد. اساس نظریه فرای این ایده است که رهبران و پیروان نیاز به بقای معنوی داشته و نیازهای دعوت یا معناداری و عضویت در همین راستا قرار دارند.
به مرور زمان، محققان در آن زمان ها دریافته اند که رهبری معنوی در سازمان ها در دو رکن ذیل خلاصه می شد:
در آن زمان، دانشمندانی چون (Fry, 2003 & 2005) و (Reave 2005)، به این باور رسیده اند که تئوری رهبری معنوی از آنجا که بسیاری از طریقت های معنوی توافق خیلی زیادی در خصوص ارزش های معنوی دارند، حاوی رویکردی جهان شمول است.
همچنین اسمیت[4] (1992)، به این نتیجه دست یافت که همه مذاهب در ارزش های متدوال فروتنی، نیکوکاری، صداقت و بصیرت اشتراک دارند. به زعم آنان، در پژوهش های بین فرهنگی مشخص شده که ارزش های معنوی جذابیت های جهانی داشته که از آن رو توافق گسترده ای بر ویژگی های معنوی رهبران موفق و ناموفق وجود دارد و لذا تئوری رهبری معنوی می بایست فراتر از محدودیت های وضعیتی با فرهنگی خاصی باشند. این در حالی بود که نظریات اقتضایی تنها برای سناریوهای خاصی رهنمود ارائه می دادند (Reave 2005).
در آن زمان، سازمان ها برای اینکه از قافله عقب نیافتند، اکثر این سازمانها توجه خود را معطوف به رهبران سازمانی کرده اند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی درون سازمان دارند، چرا که رهبری با ایجاد تغییر سروکار دارد. در واقع در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه جهانی در حال حرکت است. از این رو نیاز به رهبری مقدستر به وجود آمده است که چهار عرصه اساسی ماهیت انسان یعنی جسم(فیزیکی)، ذهن(تفکر منطقی)، سرشت(عواطف و احساسات)، و روح را در هم ادغام می کند. در واقع پاسخ به این نیازها، نیاز به تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را الزام می کند. از این رو نیاز به رهبران معنوی در سازمانهای یاد گیرنده ای نمود پیدا می کند که الگوهای تفکر در آنها گسترده و پرورش یافته و اشتیاق همگانی به طور گسترده ای در آن تنظیم شده است. افراد در چنین سازمانهایی توانمند هستند و صلاحیت دستیابی به چشم انداز روشن سازمانی را به طور نمایانی دارند. بنابراین وجود رهبری معنوی در چنین سازمانهایی مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر است. در مجموع اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آنچنان است که می تواند برای سازمانها، انسانیت و برای اجتماع، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد. اگر چه رهبری یک موضوع مورد علاقه برای هزاران سال بوده است، اما تحقیق علمی در این زمینه درست در قرن بیستم شروع شده است (judge, 2005 ، bono ، ilies ،Gerhardt ). در واقع، تحولی در توسعه نظریات رهبری از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است که باعث ارائه چندین نظریه در زمینه انگیزش پیروان شامل نظریه مسیر- هدف، رهبری کاریزماتیک ، رهبری تحول آفرین و تعاملی شده است. اما اگر با تعمقی دقیق به سیر تکوین مطالعات رهبری توجه کنیم، خواهیم دید، تا کنون تحقیقات مختلفی در مورد ویژگیهای فیزیکی، ذهنی و عاطفی رهبران صورت گرفته، ولی موضوعی که در سالهای اخیر توجهات زیادی را به سوی خود جلب کرده است، ویژگی رهبران معنوی است و اینکه چگونه می توان با توسل جستن به معنویت، سلامت فردی و سازمانی را به ارمغان آورد.
2-2. اهمیت و ضرورت رهبری معنوی
امروزه، با رقابتی شدن بازار جهانی، سازمان ها بقای خود را در محیط خارجی خود، در گرو تلاش و تعهد کاری بیشتر کارکنان در جهت پیش بردن اهداف سازمانی می دانند. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که صرف اینکه مدیران دیدی ابزاری به کارکنان داشته باشند و آن ها را نیروی های بی جانی که صرفا در راه بدست آوردن سود سازمانی از آن ها بهره کشی شود، به مرور زمان آن ها را از کار و سازمانشان دلزده کرده و فعالیت های سازمانی و شغلی شان را دچار خدشه می کند. از این رو به این موضوع پی برده اند که علاوه بر توجه به مسائلی همچون سود و هزینه و بهره وری، بایستی به جنبه های روحانی کارکنان همچون اخلاقیات، معنویت، انگیزش و ... نیز توجه داشته باشند. یکی از موضوعات مهمی که اخیرا توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده، معنویت و رهبری معنوی است.
به نظر می رسد که ضرورت وجود معنویت و رهبری معنوی در سازمانهای داخلی هنوز به خوبی درک نشده است. البته موضوع معنويت و رهبری معنوی در سازمان در حال تبديل شدن به موضوع عمومي در رفتار سازماني است. در حالي كه در سال­هاي اخير در اين زمينه تحقيقات فراواني انجام و كنفرانس­هاي متعددي برگزار شده است. ضرورت پرداختن به موضوع معنویت و رهبری معنوی در سازمان هایی همچون بانک پارسیان در این پژوهش از ان جهت است که امروزه با افزایش سازمان های ارائه دهنده خدمات در عرصه بانکداری و رقابتی شدن این صنعت در ایران، بقای بانک ها در این بازار رقابتی، ارائه هر چه بیشتر خدمات با کیفیت به مشتریانشان بوده که در این بین کارکنان نقش به سزایی را در پیش برد اهداف بانک ها به عنوان رابط مستقیم با مشتریان خواهند داشت. در این میان برای افزایش روحیه کارکنان و تاثیرگذاری بر روی تعهد قلبی شان به سازمان، نقش رهبران معنوی و موضوع رهبری معنوی در سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

2-3. تعاریف و اصطلاحات
2-3-1. مفاهیم و تعاریف معنویت در رهبری معنوی
سازمان های عصر حاضر در محیطی فعالیت می کنند که پیچیده و متغیر می باشد. جهانی سازی فزآینده ، فعالیت های اقتصادی و رشد روزافزون تکنولوژی از عوامل شتابان و هدایت کننده این تغییرات بوده است. بنابراین سازمان های کنونی باید در یک محیط اقتصادی مبتنی بر اقتصاد جهانی که به طور مستمر با دانش و اطلاعات جدید در ارتباط است فعالیت کنند. این تحولات ، سازمان هایی را خواستارند که فعال و پویا باشند. برای مواجه با تغییرات روزافزون محیط بیرونی و چالش های آن ، سازمان های کنونی باید فضای کاری ای را بوجود آورند که به آنان در جذب ، نگهداری ، ارتقا و انگیزش یک تیم از کارکنان ماهر یاری کند. ایجاد محیط کاری ای که احساس معنا و رقابت را در کارکنان بوجود آورد یک الزام و ضرورت استراتژیک برای هزاره سوم می باشد (Whitting ton, 2006 ).

[1]- frhelem
[2]- bayermen
[3]- Fry
[4]- smith


دانلود تحقیق رهبری معنوی و رضایت شغلی


رهبری معنوی و رضایت شغلی


رهبری معنوی


رضایت شغلیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دریافت نسخه pdf کلیه کتابهای امازون و google book از سرویس دانلود کتاب استفاده کنید. برای ...

همایش های بهمن ماه - کنفرانس ها و ...

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی منتشرشده توسط admins در تاریخ ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

همایش های بهمن ماه - کنفرانس ها و ...

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

نمونه تحقیق درس روش تحقیق – انجام پروپوزال ارشد دکتری

پروپوزال روش تحقیق,نمونه تحقیق کامل,نمونه تحقیق درس روش تحقیق,نمونه تحقیق دانشجویی ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دریافت نسخه pdf کلیه کتابهای امازون و google book از سرویس دانلود کتاب استفاده کنید. برای ...

مقایسه سبک مدیریت درایران با کشورهای آمریکا و ژاپن و آرژانتین

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن ...

فرهنگ سازمانی - شبكه بهداشت و ...

رهبری: میزانی كه ... افزایش رضایت شغلی كاركنان شده و ... ارزشهای معنوی، عقاید و ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI رشته مدیریت

در این صفحه، دسته بندی موضوعی مقالات رشته مدیریت نمایش داده شده است که با کلیک بر روی ...

فرهنگ سازمانی - شبكه بهداشت و ...

رهبری: میزانی كه ... افزایش رضایت شغلی كاركنان شده و ... ارزشهای معنوی، عقاید و ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و ...

مدیریت تحول سازمانی چیست؟ | مدیران ایران

تحول سازمانی نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶ ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

همایش های بهمن ماه - کنفرانس ها و ...

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی منتشرشده توسط admins در تاریخ ...

قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری(قرارداد خام)

تحقیق درباره شبكه

کارورزی 1 کارشناسی علوم تربیتی ، گرایش ابتدایی

پاورپوینت درباره آیین نامه حفاظت ساختمان 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آیین نامه حفاظت ساختمان 37 اسلاید

دانلود طرح توجيه فني اقتصادي و اشتغالزايي طرح

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی A8 Duos مدل SM-A800YZ اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

شناسایی پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر در تالاب....

تحقیق درباره؛ احمد شاملو 25 ص

پاورپوینت درمورد بيمه تامين اجتماعي